Wykłady

4.06.2021 godz. 16:00
dr hab. Piotr Pożakowski prof. AS Szczecin
Rola pedagogów w ograniczaniu tremy uczniów

4.06.2021 godz. 17:00
dr Adam Wolny AM Wrocław
Kształtowanie zadęcia młodego waltornisty w oparciu o szkołę Karla Biehliga

5.06.2021 godz. 17:00
dr hab. Damian Walentek prof. AM Katowice
Koncerty waltorniowe Mozarta – fakty i zagadki