Regulaminy AMW 2018

Regulamin festiwalu AMW

 

Regulamin IV Akademii Młodego Waltornisty

 

 1. Festiwal IV Akademia Młodego Waltornisty (zwana dalej IV AMW) odbędzie się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach (POSM II st. im. K. Szymanowskiego, ul. Ułańska 7b) oraz Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w dniach 15-17 czerwca 2018.
 2. Organizatorami IV AMW są:
  • Centrum Edukacji Artystycznej
  • Portal internetowy waltornia.pl
  • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach
  • Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach
 3. Organizatorzy przewidują dwie części wydarzenia:
  • 15 i 16 czerwca 2018 (piątek i sobota) – II Ogólnopolski Konkurs Młody Waltornista (POSM II st. im. K. Szymanowskiego, ul. Ułańska 7b)
  • 17 czerwca 2016 (niedziela) – część koncertowa (AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3)
 4. Zasady II Ogólnopolskiego Konkursu Młody Waltornista, który odbędzie się w ramach IV AMW określa osobny regulamin.
 5. W festiwalu mogą brać udział dzieci i młodzież (nie starsza niż urodzone w 2002 roku) ucząca się gry na waltorni w szkołach muzycznych oraz innych instytucjach  nie objętych  systemem szkolnictwa artystycznego (domy kultury, orkiestry dęte, ogniska muzyczne, nauka indywidualna).
 6. Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie solistów, a w części koncertowej solistów oraz waltorniowe zespoły kameralne (duety, tria, kwartety itp). Na zakończenie planowany jest występ Chóru Waltorniowego złożonego ze wszystkich uczestników festiwalu.
  Udział w Chórze Waltorniowym jest OBOWIĄZKOWY.
 7. Występ solowy czy w zespole kameralnym nie jest warunkiem uczestnictwa w części koncertowej – istnieje możliwość uczestniczenia tylko w Chórze Waltorniowym.
 8. Występ solowy nie wyklucza ewentualnego udziału w zespole kameralnym.
 9. Prezentacje koncertowe (nie konkursowe) odbędą się w trzech grupach wiekowych:
  • I grupa – dla urodzonych w latach 2008 i później
  • II grupa – dla urodzonych w latach 2005-2007
  • III grupa – dla urodzonych w latach 2002-2004.
 10. Program solistów:
  • I grupa – utwór lub utwory solo lub z akompaniamentem fortepianu, których łączny czas nie może przekroczyć 3 minut
  • II grupa – utwór lub utwory solo lub z akompaniamentem fortepianu, których łączny czas nie może przekroczyć 5 minut
  • III grupa – utwór lub utwory solo lub z akompaniamentem fortepianu, których łączny czas nie może przekroczyć 7 minut.
 11. W uzasadnionych przypadkach, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia programów występów solowych.
 12. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa
 13. Zgłoszenie do festiwalu odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.amw.waltornia.pl do dnia 20.05.2018.
  Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach związanych z organizacją festiwalu i jego przyszłych edycji, a także wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku i dokonania nagrania występów uczestnika m.in. do celów promocyjnych i archiwalnych organizatora.
 14. Uczestnicy występować będą w kolejności ustalonej przez organizatorów.
 15. Szczegółowy harmonogram imprezy i lista uczestników zostaną umieszczone na stronie www.amw.waltornia.pl do dnia 3.06.2018.
 16. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przybycia pod opieką osoby pełnoletniej.
 17. Organizatorzy NIE pokrywają kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników, pedagogów, akompaniatorów własnych i opiekunów.
 18. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.amw.waltornia.pl.
 19. Wszystkie prezentacje są otwarte dla publiczności.

 

Regulamin konkursu Młody Waltornista AMW

Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu
Młody Waltornista

 

 1. II Ogólnopolski Konkurs Młody Waltornista (zwany dalej konkursem) odbędzie się w dniach 15-16.06.2018 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach w ramach IV Akademii Młodego Waltornisty.
 2. Organizatorami konkursu są:
  • Centrum Edukacji Artystycznej
  • Portal internetowy waltornia.pl
  • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach
  • Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach
 3. Celem konkursu jest propagowanie kultury muzycznej poprzez:
  • stworzenie uczniom możliwości prezentacji ich gry oraz zachęcanie ich do dalszego kształcenia muzycznego
  • konfrontację poziomu oraz poszukiwań repertuarowych i wykonawczych
  • merytoryczną wymianę doświadczeń nauczycieli
  • popularyzację gry na  waltorni wśród dzieci i młodzieży
 4. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież ucząca się gry na waltorni  w szkołach muzycznych.
 5. Uczestnicy konkursu klasyfikowani będą w trzech grupach wiekowych:
  • I grupa dla uczestników urodzonych w roku 2008 i później
  • II grupa dla uczestników urodzonych w latach 2005-2007
  • III grupa dla uczestników urodzonych w latach 2002-2004.
 6. Uczestnicy konkursu wykonują następujący program:
  • I grupa – jeden lub dwa utwory dowolne z akompaniamentem fortepianu.
   Czas trwania całego programu do 5 minut
  • II grupa – jeden lub dwa utwory dowolne z akompaniamentem fortepianu.
   Czas trwania całego programu 6-8 minut
  • III grupa – jeden lub dwa utwory dowolne z akompaniamentem fortepianu.
   Czas trwania całego programu 8-12 minut.
   Dopuszcza się wykonanie jednego utworu na waltornię solo pod warunkiem, że drugi utwór będzie wykonany z akompaniamentem fortepianu.
 7. W skład Jury wchodzą nauczyciele uczniów biorących udział w konkursie. Pracę Jury Konkursu reguluje osobny dokument.
 8. Organizatorzy nie pokrywają kosztów:  dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników, pedagogów, akompaniatorów i opiekunów.
 9. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.amw.waltornia.pl do dnia 20.05.2018 r. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz  wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach związanych z organizacją konkursu i przyszłych edycji, a także wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku i dokonania nagrania występów uczestnika m.in. do celów promocyjnych i archiwalnych organizatora.
 10. Uczestnicy występować będą w kolejności ustalonej przez organizatorów. Aktualne informacje dotyczące konkursu będą sukcesywnie umieszczane na stronie www.amw.waltornia.pl. Szczegółowy harmonogram imprezy i lista uczestników zostaną umieszczone na stronie www.amw.waltornia.pl  do dnia 3.06.2018.
 11. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
 12. Wyznaczeni przez organizatorów laureaci konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego występu podczas koncertu galowego w dniu 17.06.2018.