AMW 2018

IV Akademia Młodego Waltornisty AMW 2018

 

IV Akademia Młodego Waltornisty – AMW 2018

odbyła się w Katowicach w dniach 15-17.06.2018 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych, Katowice ul. Ułańska 7B oraz w Akademii Muzycznej, Katowice ul. Zacisze 3. Podobnie jak podczas poprzedniej edycji zawierała część konkursową i koncertową oraz występ Chóru Waltorniowego złożonego z wszystkich uczestników AMW. Miło nam poinformować, że impreza została zakwalifikowana do Kalendarza Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konkursów Szkolnictwa Artystycznego Centrum Edukacji Artystycznej (CEA).

Akademia Młodego Waltornisty 2018

Ulubiony przez wszystkich występ 74-osobowego Chóru Waltorniowego.

Uczestnicy mogli wziąć udział poniższych formach:

 • występ koncertowy (solo lub w zespole kameralnym)
 • występ konkursowy (solo)
 • występ w Chórze Waltorniowym

 

Prezentacje koncertowe i konkursowe uczestników odbyły się w trzech grupach wiekowych:

 • I grupa – dla urodzonych w latach 2008 i później
 • II grupa – dla urodzonych w latach 2005-2007
 • III grupa – dla urodzonych w latach 2002-2004

 

Program koncertu:

 • I grupa – miniatura (miniatury) solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może przekroczyć 3 minut
 • II grupa – miniatura (miniatury) solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może przekroczyć 5 minut
 • III grupa – miniatura (miniatury) solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może przekroczyć 7 minut

 

Program konkursu:

 • I grupa – jeden lub dwa utwory dowolne z akompaniamentem fortepianu. Czas trwania całego programu do 5 minut
 • II grupa – jeden lub dwa utwory dowolne z akompaniamentem fortepianu. Czas trwania całego programu 6-8 minut
 • III grupa – jeden lub dwa utwory dowolne z akompaniamentem fortepianu. Czas trwania całego programu 8-12 minut.

Dopuszczalne było wykonanie jednego utworu na waltornię solo pod warunkiem, że drugi utwór był wykonany z akompaniamentem fortepianu.

W programie festiwalu znalazły się także wykłady, wystawy instrumentów muzycznych, akcesoriów i nut.

AMW 2018 plakat

Występy uczestników oceniało Jury powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej. W jego skład weszli również wszyscy nauczyciele uczestników danej kategorii wiekowej.

Każdy Uczestnik otrzymał dyplom uczestnictwa i okolicznościowe upominki.

Termin przesyłania zgłoszeń wyłącznie na elektronicznym Formularzu zgłoszeniowym upłynął dnia 20 maja 2018.

Zgodnie z zaleceniami CEA w tegorocznej edycji nie przewidywało się opłaty wpisowej, uczestnicy ponieśli natomiast koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, ich rodzicom i pedagogom za przybycie do Katowic i udział w festiwalu. Gratulujemy laureatom i do zobaczenia w roku 2020.