Koncert AMW 2016

Ta część Festiwalu była kontynuacją dotychczasowych edycji AMW w latach 2012 i 2014.

Koncert AMW odbył się w Sali Kameralnej Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach w dniu 19 czerwca 2016.

Koncert tria z PSM Strzelce Opolskie - dwie waltornie i eufonium

W części koncertowej mogły brać udział dzieci i młodzież ucząca się gry na waltorni w szkołach muzycznych oraz nie objęta systemem szkolnictwa artystycznego (domy kultury, orkiestry dęte, ogniska muzyczne, nauka indywidualna) zawierające się w tych samych ramach wiekowych.

Organizatorzy Festiwalu zaprosili do udziału w koncercie AMW solistów oraz waltorniowe zespoły kameralne (duety, tria, kwartety itp.).

Prezentacje koncertowe uczestników (nie konkursowe) odbyły się w trzech grupach wiekowych:

  • I grupa – dla urodzonych w latach 2006 i później
  • II grupa – dla urodzonych w latach 2003-2005
  • III grupa – dla urodzonych w latach 2000-2002

 

Program :

  • I grupa – miniatura solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może przekroczyć 3 minut
  • II grupa – miniatura solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może przekroczyć 5 minut
  • III grupa – miniatura solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może przekroczyć 7 minut

 

Każdy uczestnik otrzymał dyplom uczestnictwa i okolicznościowe upominki.

Wszystkie prezentacje były otwarte dla publiczności.