AMW 2016

Akademia Młodego Waltornisty

 

III Akademia Młodego Waltornisty – AMW 2016

odbyła się w dniach 18 i 19.06.2016 w Filharmonii Śląskiej im. H. M. Góreckiego w Katowicach.

Zgodnie z wieloma sugestiami ta edycja po raz pierwszy została powiększona o część konkursową.

 • 18.06.2016 – Ogólnopolski Konkurs Młody Waltornista
 • 19.06.2016 – Dokończenie konkursu i Koncert AMW

W Festiwalu mogły brać udział dzieci i młodzież ucząca się gry na waltorni w szkołach muzycznych (nie starsze niż urodzone w 2000 roku) oraz nie objęte systemem szkolnictwa artystycznego (domy kultury, orkiestry dęte, ogniska muzyczne, nauka indywidualna).

Opłata wpisowa za udział w całym Festiwalu wynosiła 50 PLN, w przypadku chęci udziału tylko w jednym dniu – 30 PLN. Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia ponieśli uczestnicy.

AMW 2016

Chór Waltorniowy uzyskał wielkie uznanie publiczności

Prezentacje koncertowe i konkursowe uczestników odbyły się w trzech grupach wiekowych:

 • I grupa – dla urodzonych w latach 2006 i później
 • II grupa – dla urodzonych w latach 2003-2005
 • III grupa – dla urodzonych w latach 2000-2002

 

Program koncertu:

 • I grupa – miniatura solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może przekroczyć 3 minut
 • II grupa – miniatura solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może przekroczyć 5 minut
 • III grupa – miniatura solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może przekroczyć 7 minut

 

Program konkursu:

 • I grupa – jeden lub dwa utwory dowolne z akompaniamentem fortepianu. Czas trwania całego programu do 5 minut
 • II grupa – jeden lub dwa utwory dowolne z akompaniamentem fortepianu. Czas trwania całego programu 5-8 minut
 • III grupa – jeden lub dwa utwory dowolne z akompaniamentem fortepianu. Czas trwania całego programu 8-10 minut.

 

W trakcie festiwalu wygłoszony został wykład dr hab. Damiana Walentka z Akademii Muzycznej w Katowicach pt. Blaski i cienie zawodu muzyka w Polsce. Odbyła się również wystawa instrumentów muzycznych i akcesoriów oferowanych przez firmę ZM Concept z Bydgoszczy połączona z możliwością konsultacji z konserwatorem instrumentów dętych blaszanych, który także dokonywał bezpłatnego przeglądu i drobnych napraw.

Każdy uczestnik otrzymał dyplom uczestnictwa i okolicznościowe upominki – koszulki, kubki, pendrive’y, długopisy, ołówki etc.

Termin przesyłania zgłoszeń upłynął dnia 15 kwietnia 2016.

 

Pragniemy bardzo podziękować uczestnikom, pedagogom oraz rodzicom za udział w festiwalu a laureatom gratulujemy sukcesu w konkursie,

 

Zobacz też: