Cele imprezy AMW 2014

 

  • prezentacja osiągnięć artystycznych adeptów gry na waltorni
  • prezentacja  nowoczesnych metod nauczania początkowego gry na waltorni
  • konsultacje nauczycieli, uczniów i rodziców, a także  wymiana doświadczeń metodycznych związanych z pedagogiką  szkolną
  • popularyzowanie waltorni oraz  monitorowanie rozwoju młodych talentów
  • prezentacja  specyfiki  instrumentu
  • integracja środowiska waltorniowego w Polsce