AMW 2014

 

II Akademia Młodego Waltornisty odbyła się 26.06.2014 w Akademii Muzycznej w Katowicach. Do udziału zaprosiliśmy solistów oraz waltorniowe zespoły kameralne (duety, tria, kwartety itp.). Na zakończenie wystąpił Chór Waltorniowy złożony ze wszystkich uczestników Festiwalu.

W Festiwalu mogły brać udział dzieci i młodzież ucząca się gry na waltorni w szkołach muzycznych I stopnia (nie starsze niż urodzone w 1998 roku) oraz nie objęte systemem szkolnictwa artystycznego (domy kultury, orkiestry dęte, ogniska muzyczne, nauka indywidualna) zawierające się w tych samych ramach wiekowych.

Udział w Festiwalu był bezpłatny, koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia ponieśli uczestnicy.

Prezentacje solowe uczestników odbyły się w trzech grupach wiekowych:

  • I grupa – dla urodzonych w latach 2005 i później
  • II grupa – dla urodzonych w latach 2003-2004
  • III grupa – dla urodzonych w latach 1998-2002

 

Program:

  • I grupa – miniatura, utwór lub jego część solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może przekroczyć 3 minut
  • II grupa – miniatura, utwór lub jego część solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może przekroczyć 5 minut
  • III grupa – miniatura, utwór lub jego część solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może przekroczyć 7 minut

 

Każdy waltornista otrzymał dyplom uczestnictwa i okolicznościowe upominki. Dyplomy otrzymali także pedagodzy przygotowujący uczestników oraz akompaniatorzy.

Zgłoszenie uczestnika na formularzu dostępnym na stronie www.waltornia.pl należało przesłać do dnia 6 czerwca 2014 na adres mailowy amwkatowice@gmail.com. Szczegółowy harmonogram imprezy i lista uczestników zostały umieszczone na stronie www.waltornia.pl.

 

Zobacz też: