Cele imprezy AMW 2012

 

Cele imprezy

  • prezentacja osiągnięć artystycznych adeptów gry na waltorni  w wieku do 13 lat
  • prezentacja  nowoczesnych metod nauczania początkowego gry na waltorni
  • konsultacje nauczycieli, uczniów i rodziców  a także  wymiana doświadczeń metodycznych związanych z pedagogiką  szkolną
  • popularyzowanie waltorni oraz  monitorowanie rozwoju młodych talentów
  • prezentacja  specyfiki  instrumentu
  • integracja środowiska waltorniowego w Polsce