Śląskie Sympozjum Waltorniowe

W ramach VI Akademii Młodego Waltornisty odbyło się

Śląskie Sympozjum Waltorniowe

Śląskie Sympozjum Waltorniowe


26.03.2023
Akademia Muzyczna w Katowicach, ul. Zacisze 3
Sala Audiowizualna

15:00
Astma i ryzyko publicznego wykonania dźwięku b2, czyli tajemnice I Koncertu waltorniowego Ryszarda Straussa
wykład dr Waldemara Matery – Akademia Muzyczna w Katowicach
15:30
Zapomniana literatura waltorniowa XIX wieku
wykład dr hab. Piotra Pożakowskiego – Akademia Muzyczna w Gdańsku – pedagog współpracujący
16:30
Postoj a dýchání při hře na lesní roh (Postawa i oddychanie podczas gry na waltorni)
wykład prof. MgA. Jindřicha Petráša – Janáčkova Akademie Múzických Umění w Brnie (Czechy)
17:00
Współczesne utwory na kwartet waltorniowy – konteksty historyczne i wykonawcze
wykład dr Michała Szczerby – Akademia Muzyczna w Gdańsku