Regulamin Festiwalu AMW 2023

Regulamin

Regulamin VI Akademii Młodego Waltornisty

 

 1. Festiwal VI Akademia Młodego Waltornisty (zwany dalej AMW 2023) odbędzie się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach (POSM II st. im. K. Szymanowskiego, ul. Ułańska 7b) oraz Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w dniach 24-26 marca 2023.
 2. Organizatorami AMW 2023 są:
  • Centrum Edukacji Artystycznej
  • Portal internetowy waltornia.pl
  • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach
  • Katedra Instrumentów Dętych Blaszanych Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach
 3. Organizatorzy przewidują dwie części wydarzenia:
  • 24 i 25 marca 2023 (piątek i sobota) – III Ogólnopolski Konkurs Młody Waltornista (POSM II st. im. K.Szymanowskiego, ul. Ułańska 7b)
  • 26 marca 2023 (niedziela) – część koncertowa – soliści, zespoły, Chór Waltorniowy (AM im. K.Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3)
 4. W trakcie AMW 2023 odbędzie się także cykl wykładów, seminariów i warsztatów.
 5. Zasady III Ogólnopolskiego Konkursu Młody Waltornista, który odbędzie się w ramach AMW 2023 określa osobny regulamin.
 6. Festiwal przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży uczącej się gry na waltorni w szkołach muzycznych oraz innych instytucjach nie objętych systemem szkolnictwa artystycznego (domy kultury, orkiestry dęte, ogniska muzyczne, nauka indywidualna).
 7. Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie solistów, a w części koncertowej solistów oraz waltorniowe zespoły kameralne (duety, tria, kwartety itp). Na zakończenie planowany jest występ Chóru Waltorniowego złożonego ze wszystkich uczestników festiwalu.
  Udział w Chórze Waltorniowym jest obowiązkowy.
 8. Występ solowy czy w zespole kameralnym nie jest warunkiem uczestnictwa w części koncertowej – istnieje możliwość uczestniczenia tylko w Chórze Waltorniowym.
 9. Występ solowy nie wyklucza ewentualnego udziału w zespole kameralnym.
 10. Program występów niekonkursowych:
  – repertuar dowolny – czas trwania nie może przekroczyć 8 minut.
 11. W uzasadnionych przypadkach, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia programów.
 12. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.
 13. Zgłoszenie do festiwalu odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej https://amw.waltornia.pl do dnia 24 lutego 2023.
 14. Uczestnicy występować będą w kolejności ustalonej przez organizatorów.
 15. Szczegółowy harmonogram imprezy i lista uczestników zostaną umieszczone na stronie https://amw.waltornia.pl do dnia 12 marca 2023.
 16. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przybycia pod opieką osoby pełnoletniej.
 17. Organizatorzy NIE pokrywają kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników, pedagogów, akompaniatorów własnych i opiekunów.
 18. Wszystkie prezentacje są otwarte dla publiczności, ewentualnie również w formie filmu dostępnego na platformie YouTube i stronie https://amw.waltornia.pl
 19. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na rzecz organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe związane z AMW 2023 m.in w celach archiwizacyjnych i promocyjnych w szczególności:
  1. wykonywaniem utworów konkursowych i koncertowych,
  2. wykonywaniem utworów na koncercie laureatów,
  3. wykorzystaniem wizerunku własnego.
 20. Ochrona danych osobowych uczestników:
  1. dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz promocji festiwalu AMW 2023 i jego przyszłych edycji,
  2. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w festiwalu,
  3. dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  4. administratorem podanych danych będzie kierownik organizacyjny festiwalu AMW 2023 (kontakt mailowy amwkatowice@gmail.com),
  5. dane będą przechowywane przez okres 2 lat od daty ich podania. Dane laureatów i osób nagrodzonych będą przetwarzane do celów księgowych i podatkowych przez okres 6 lat. Adres mailowy będzie przechowywany przez okres 10 lat celem informowania o przyszłych edycjach festiwalu. Dane zostaną usunięte także wówczas, gdy otrzymamy od uczestnika takie żądanie.
  6. Dane osobowe uczestnika mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
   1. dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, nazwy szkoły, imienia i nazwiska pedagoga, imienia i nazwiska akompaniatora zostaną przekazane sekretarzowi konkursu w celach związanych z organizacją konkursu i jego przebiegiem,
   2. dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numer telefonu, zostaną przekazane akompaniatorom dyżurnym w celu kontaktu, ustalenia harmonogramu prób, weryfikacji programu konkursowego itp.,
   3. dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail mogą zostać przekazane sponsorom lub patronom, którzy zdecydują się przyznać nagrody lub wyróżnienia w ramach konkursu,
   4. dane wizerunkowe i biograficzne zostaną wykorzystane w celach archiwizacyjnych i marketingowych organizatora, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów promocyjnych, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w internecie, mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej,
   5. dostęp do danych może mieć osoba obsługująca i serwisująca stronę internetową konkursu.
  7. podając dane osobowe, uczestnik prawo wglądu w te dane i możliwość ich edycji, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego (PUODO),
  8. dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany z uwzględnieniem profilowania,
  9. w formularzu zgłoszenia konieczne jest zaakceptowanie (zaznaczenie) wszystkich zgód oznaczonych tzw. gwiazdką na przetwarzanie danych.
 21. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej https://amw.waltornia.pl.