Jury

Jury

 

Występy uczestników Konkursu Młody Waltornista oceniało Jury powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej w składzie:

  • Prof. Wiesław Grochowski – Przewodniczący
  • Prof. Jindřich Petráš
  • Dr Michał Szczerba
    .
  • Mgr Leszek Salwa – Sekretarz