Regulamin festiwalu AMW 2021

Regulamin festiwalu AMW

 

Regulamin V Akademii Młodego Waltornisty

 

 1. Festiwal V Akademia Młodego Waltornisty (zwana dalej AMW 2021) odbędzie się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach (POSM II st. im. K. Szymanowskiego, ul. Ułańska 7b) w dniach 4-5 czerwca 2021.
 2. W związku z sytuacją epidemiczną AMW 2021 przeprowadzona zostanie w formie zdalnej (on-line).
 3. Organizatorami AMW 2021 są:
  • Centrum Edukacji Artystycznej
  • Portal internetowy waltornia.pl
  • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach
  • Katedra Instrumentów Dętych Blaszanych i Perkusji Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.
 4. Organizatorzy przewidują dwie części wydarzenia:
  • 4 i 5 czerwca 2021 (piątek i sobota) – III Ogólnopolski Konkurs Młody Waltornista
  • 5 czerwca 2021 (sobota) – część koncertowa – soliści, zespoły, Chór Waltorniowy
 5. W trakcie AMW 2021 odbędzie się także cykl wykładów, seminariów i warsztatów.
 6. Zasady III Ogólnopolskiego Konkursu Młody Waltornista, który odbędzie się w ramach AMW 2021 określa osobny regulamin.
 7. Festiwal przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży uczącej się gry na waltorni w szkołach muzycznych oraz innych instytucjach nie objętych systemem szkolnictwa artystycznego (domy kultury, orkiestry dęte, ogniska muzyczne, nauka indywidualna).
 8. Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie solistów, a w części koncertowej solistów oraz waltorniowe zespoły kameralne (duety, tria, kwartety itp). Na zakończenie planowany jest występ Chóru Waltorniowego złożonego ze wszystkich uczestników festiwalu.
  Udział w Chórze Waltorniowym jest obowiązkowy.
 9. Nagrania materiału do przeglądu należy dokonać za pomocą kamery video, telefonu komórkowego lub innego urządzenia równoważnego rejestrującego obraz i dźwięk. Szczegóły techniczne zostaną opublikowane na stronie głównej amw.waltornia.pl
 10. Występ w charakterze solisty lub w zespole kameralnym nie jest warunkiem uczestnictwa w części koncertowej – istnieje możliwość uczestniczenia tylko w Chórze Waltorniowym.
 11. Występ solowy nie wyklucza ewentualnego udziału w zespole kameralnym.
 12. Program występów niekonkursowych:
  – repertuar dowolny – czas trwania nie może przekroczyć 8 minut.
 13. W uzasadnionych przypadkach, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia programów.
 14. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.
 15. Zgłoszenie do festiwalu odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej amw.waltornia.pl do dnia 21 maja 2021.
 16. Uczestnicy występować będą w kolejności ustalonej przez organizatorów.
 17. Szczegółowy harmonogram imprezy i lista uczestników zostaną umieszczone na stronie amw.waltornia.pl do dnia 31 maja 2021.
 18. Organizatorzy NIE pokrywają kosztów nagrań uczestników, pedagogów i akompaniatorów.
 19. Wszystkie prezentacje są otwarte dla publiczności w formie filmu dostępnego na platformie YouTube i stronie amw.waltornia.pl
 20. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na rzecz organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe związane z AMW 2021 m.in w celach archiwizacyjnych i promocyjnych w szczególności:
  1. wykonywaniem utworów konkursowych i koncertowych
  2. wykonywaniem utworów na koncercie laureatów
  3. wykorzystaniem wizerunku własnego
 21. Ochrona danych osobowych uczestników:
  1. dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz promocji festiwalu AMW 2021 i jego przyszłych edycji
  2. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w festiwalu
  3. dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. administratorem podanych danych będzie kierownik organizacyjny festiwalu AMW 2021 (kontakt mailowy amwkatowice@gmail.com).
  5. dane będą przechowywane przez okres 2 lat od daty ich podania. Dane laureatów i osób nagrodzonych będą przetwarzane do celów księgowych i podatkowych przez okres 6 lat. Adres mailowy będzie przechowywany przez okres 10 lat celem informowania o przyszłych edycjach festiwalu. Dane zostaną usunięte także wówczas, gdy otrzymamy od uczestnika takie żądanie.
  6. Dane osobowe uczestnika mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
   1. dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, nazwy szkoły, imienia i nazwiska pedagoga, imienia i nazwiska akompaniatora zostaną przekazane sekretarzowi konkursu w celach związanych z organizacją konkursu i jego przebiegiem
   2. dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numer telefonu, zostaną przekazane akompaniatorom dyżurnym w celu kontaktu, ustalenia harmonogramu prób, weryfikacji programu konkursowego itp.
   3. dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail mogą zostać przekazane sponsorom lub patronom, którzy zdecydują się przyznać nagrody lub wyróżnienia w ramach konkursu.
   4. dane wizerunkowe i biograficzne zostaną wykorzystane w celach archiwizacyjnych i marketingowych organizatora, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów promocyjnych, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w internecie, mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej.
   5. dostęp do danych może mieć osoba obsługująca i serwisująca stronę internetową konkursu.
  7. podając dane osobowe, uczestnik prawo wglądu w te dane i możliwość ich edycji, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego (PUODO).
  8. dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany z uwzględnieniem profilowania.
  9. w formularzu zgłoszenia konieczne jest zaakceptowanie (zaznaczenie) wszystkich zgód oznaczonych tzw. gwiazdką na przetwarzanie danych.
 22. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej amw.waltornia.pl.

 

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock