Kapituła AMW 2021


Kapituła

 

Tradycją konkursu Młody Waltornista był udział w pracach Jury wszystkich pedagogów, których uczniowie zgłosili swój udział. Z powodu wymogów CEA nie jest to w tej edycji możliwe.

Nie chcemy jednak rezygnować z tej sprawdzonej, dobrej i pożytecznej dla wszystkich formy oceny, dlatego postanowiliśmy powołać Kapitułę AMW 2021 pod przewodnictwem mgr Maryli Limanowskiej. W skład Kapituły wejdą wszyscy chętni pedagodzy, których uczniowie biorą udział w festiwalu AMW 2021.

Pedagodzy, którzy zgłosili chęć udziału w pracach Kapituły mają obowiązek oceny tej kategorii w której uczestniczą ich uczniowie, udział w pozostałych kategoriach jest dobrowolny.

Kapituła swoimi głosami wyróżni uczestników w każdej kategorii, a nagrodami będą:

 • pokrycie kosztów udziału (bez kosztów pobytu) w Letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych+ w Kaliszu dla dwóch najstarszych kategorii
 • upominki ufundowane przez firmę ZM Concept w Bydgoszczy

Głosowanie Kapituły powiązane będzie z seminarium i warsztatami dotyczącymi kryteriów oceniania, których prowadzącą będzie mgr Maryla Limanowska.

Każdy czynny uczestnik Kapituły uczestniczący w seminarium i warsztatach otrzyma stosowne certyfikat AMW 2021.

Udział w pracach Kapituły nie jest obowiązkowy, daje jednak możliwość

 • wpływu na nagrody,
 • sprawdzenia własnych kryteriów oceniania
 • porównania z wynikami Jury i innych członków Kapituły
 • uzyskania certyfikatu udziału w seminarium i warsztatach dotyczących kryteriów oceniania konkursowego

 

Pedagodzy mający prawo udziału w Kapitule AMW 2021:

 • mgr Maryla Limanowska – Przewodnicząca
 • dr hab. Piotr Pożakowski
 • dr Waldemar Matera
 • dr Marek Medyński
 • dr Janusz Stanecki
 • mgr Piotr Arciszewski
 • mgr Tomasz Czekała
 • mgr Marta Dominiuk-Kwiatkowska
 • mgr Adam Drewnowski
 • mgr Marcin Gajewski
 • mgr Piotr Grochalski
 • mgr Grzegorz Grzegorzek
 • mgr Marek Gumiela
 • mgr Wioletta Koralewska
 • mgr Henryk Kowalewicz
 • mgr Adam Kozłowski
 • mgr Mirosław Kuchlewski
 • mgr Artur Nowicki
 • mgr Krzysztof Paluchowski
 • mgr Paweł Popowicz
 • mgr Kamila Pyrkosz
 • mgr Piotr Rysiewicz
 • mgr Leszek Salwa
 • mgr Piotr Sidor
 • mgr Krzysztof Specjał
 • mgr Krzysztof Spiesz
 • mgr Andrzej Sumliński
 • mgr Jerzy Ślęzak
 • mgr Barbara Świeczkowska
 • mgr Artur Tyński
 • mgr Piotr Wczasek
 • mgr Tomasz Wójtowicz
 • mgr Piotr Wylężek

W kolorze czerwonym oznaczeni są Pedagodzy, którzy potwierdzili chęć uczestniczenia w pracach Kapituły AMW 2021.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w Kapitule AMW 2021, prześlij nam zgłoszenie mailem na amwkatowice@gmail.com lub za pomocą tego formularza zgłoszeniowego. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń w terminie do 2 czerwca 2021.