Jury Konkursu

 

Uczestników konkursu Młody Waltornista oceniać będzie Jury powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej w składzie:

  • Prof. Wiesław Grochowski – Przewodniczący
  • Prof. Jindřich Petráš
  • Dr hab. Damian Walentek
  • Mgr Leszek Salwa – Sekretarz

 

W powodu wymogów CEA nie jest możliwy udział wszystkich pedagogów w pracach Jury. Postanowiliśmy zatem powołać Kapitułę AMW 2021, która swoimi głosami wyróżni uczestników konkursu.